ក្តុកក្តួលណាស់! សាររបស់កូន៖ គ្មានអ្វីគួរអោយខ្លាចនោះទេ លោកពុកគឺជាទាហ៊ានជួរមុខប៉ាក្មេកជាទាហ៊ានជួរមុខពួកគាត់មិនដែលដកថយឡើយមានតារត់ទៅមុខ

គ្មានអ្វីគួរអោយខ្លាចនោះទេ លោកពុកគឺជាទាហ៊ានជួរមុខ ប៉ាក្មេកជាទាហ៊ានជួរមុខ ពួកគាត់មិនដែលដកថយឡើយមានតារត់ទៅមុខ ទើបថ្ងៃនេះមានជីវិតកូនបានរៀនសូត្រចប់ ហើយថ្ងៃនេះកូនរបស់លោកពុក

របស់ប៉ាក្មេកខ្លាយជាពេទ្យជួរមុខប្រយុទ្ធជាមួយ កូវិត 19 (covid 19 ) ដល់ពេលដែលកូនធ្វើដើម្បីប្រជាជនទូរទាំងប្រទេសហើយ អ្វីដែលល្អកូនមានអាវក្រោះចូលសមរភូមិ គឺជាអាវយន្តការពារហើយក៏មិនថយក្រោយឡើយមានតែទៅមុខដូចលោកពុកអញ្ចឹង ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ប្រជាជនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនដើរថយក្រោយជាដាច់ខាត Credit: Som Oeun Sea

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *